15.9.2015

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων

Το Δίκτυο Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς θα παραμείνει κλειστό για το κοινό την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 λόγω εκλογών.

ευχαριστούμε