15.7.2014

Έναρξη διαγωνισμού εικονογράφησης παιδικού βιβλίου

Έναρξη διαγωνισμού εικονογράφησης παιδικού βιβλίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση του «Διαγωνισμού για τη συγγραφή παιδικού βιβλίου από ενήλικες» που διοργανώνουν η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Καλλιθέας. Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, νικήτρια της Α’ Φάσης του διαγωνισμού, είναι η κα Καλλιόπη Κατσή, με το παραμύθι:

«Τέσσερις Θαμπές Μπάλες»

Η επόμενη φάση του διαγωνισμού αφορά στην εικονογράφηση του κειμένου. Η υποβολή των σχεδίων για την εικονογράφηση θα πραγματοποιηθεί από τις 16/7/2014 - 12/9/2014, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 22/9/2014.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1. Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή ενηλίκων

2. Τα έργα που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να μην έχουν παρουσιαστεί και να μην έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο του διαδικτύου.
  • Να είναι πρωτότυπα.
  • Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει μία μόνο συμμετοχή.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για την εικονογράφηση (συνοδευόμενης από τα έργα): Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση (συνημμένο πρότυπο)  οι ίδιοι, ή να την στείλουν με συστημένη επιστολή (η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη για την ημερομηνία αποστολής) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 17675, Αθήνα

με την ένδειξη:

Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου για ενήλικες (e-book)/ Εικονογράφηση

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν:

  • Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
  • Τρία (3) αντίτυπα των έργων και cd.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η οργανωτική επιτροπή θα ορίσει τις κριτικές επιτροπές και θα τις ανακοινώσει στον ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr) και του ΠΙΟΠ (www.piop.gr).

  • Πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε επαγγελματική και συγγενική σχέση με τους συμμετέχοντες, δεν μπορεί να συμμετέχει σε κριτική επιτροπή.
  • Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό σημαίνει αυτομάτως  ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.
  • Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του κανονισμού είναι η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.
     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 9589598, 210 9570001, 210 3739651-2, ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις pol_dhmkal@kallithea.gr, a.theologou@kallithea.gr, piop_library@piraeusbank.gr, nikolaouch@piraeusbank.gr.

 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς-Βιβλιοθήκη

Σαλαμίνος 72-74, Καλλιθέα, 17675, Αθήνα
τηλ.: 2103739651-2 fax: 210 9585414

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διεύθυνση Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς
Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων
Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 17675, Αθήνα
τηλ.: 210 9589598, 210 9570001

 

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό εικονογράφησης πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το παραμύθι πατήστε εδώ