3.8.2021

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.