19.2.2015

Εργαστήριο Αρχειακών Προτύπων στο Ιστορικό Αρχείο

Εργαστήριο Αρχειακών Προτύπων στο Ιστορικό Αρχείο

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνουν Εργαστήριο Αρχειακών Προτύπων με αντικείμενο το Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής ΦορέωνΔιατήρησης Αρχείων, στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου του ΠΙΟΠ  (Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος), τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015, 17:00-21:00.

Το εργαστήριο απευθύνεται αποκλειστικά σε φορείς και φυσικά πρόσωπα τα οποία διατηρούν αρχειακό υλικό ήδη προσβάσιμο στο ερευνητικό κοινό ή επιθυμούν να το καταστήσουν προσβάσιμο.

Οι διοργανωτές φορείς παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τη δημιουργία και εφαρμογή αρχειακών προτύπων και επιθυμούν να συμβάλουν στην περαιτέρω εμπέδωσή τους και στη διαρκή κατάρτιση των αρχειονόμων που καλούνται να τα εφαρμόσουν. Το Εργαστήριο έρχεται ως συνέχεια του περυσινού πενθήμερου σεμιναρίου αρχειακών προτύπων που οργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από τους δύο φορείς, το οποίο παρακολούθησαν εκπρόσωποι από 45 αρχειακούς φορείς και συναφείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Εντάσσεται, επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας για τη χαρτογράφηση των ιδιωτικών κυρίως ελληνικών φορέων και προσώπων που διαθέτουν αρχειακό υλικό προσβάσιμο στην έρευνα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν, μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων, στην ορθή συμπλήρωση του Διεθνούς Προτύπου Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων, που διευκολύνει την εξωστρέφεια και προβολή τους, να συζητήσουν συναφή με το Πρότυπο ζητήματα και να συνομιλήσουν με ομολόγους φορείς.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν και η σχετική αίτηση πρέπει να κατατεθεί έως την 4η Μαρτίου 2015 (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eae.protypa@gmail.com, τηλεομοιοτυπία: 210 8807787).

Αίτηση συμμετοχής
Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων


Πληροφορίες:  
Ντίνα Τασιοπούλου, Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής,
τηλ.: 210-3418070, φαξ: 210-9571028,
e-mail: tasiopoulouK@piraeusbank.gr