11.6.2015

Η Διεθνής Ημέρα Αρχείων σε διεθνές επίπεδο

Η Διεθνής Ημέρα Αρχείων σε διεθνές επίπεδο

Η Διεθνής Ημέρα Αρχείων σε διεθνές επίπεδο

 

Το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Αρχεία (International Council ArchivesICA) συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας τη σημασία και τη σύνδεση της ιστορίας και της αρχειονομίας για τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Πρόκειται για την προβολή ενός μοναδικού τεκμηρίου από τη φωτογραφική συλλογή του Σχεδίου Μάρσαλ, ογκώδες υλικό το οποίο απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ. Η φωτογραφία αναπαριστά τους εργάτες της εταιρείας «Α. Ευγενιάδης και Θ. Πρωτόπαππας», ενώ στο βάθος διακρίνονται τα σήματα του Ελληνικού Προγράμματος Ανασυγκροτήσεως και του σχεδίου Μάρσαλ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1939 και οι εργασίες της ξεκίνησαν επίσημα το 1941. Η παραγωγική δράση της χρονολογείται από το 1941 έως και το 1944 οπότε κατασκεύαζε κυρίως πετρελαιομηχανές τύπου 7-20 HP, ενώ από το 1944 παρήγαγε αποκλειστικά ξυλουργικά μηχανήματα. Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, το 1946 αριθμούσε 12 υπαλλήλους για να αυξομειωθεί λίγο τα επόμενα χρόνια. Το είδος της εταιρείας χαρακτηρίζεται ως μηχανουργική βιομηχανία κατασκευής ξυλουργικών μηχανημάτων και η έδρα της τοποθετείται στην οδό Αρτεμισίου 4 (Ζέα) στον Πειραιά. Στις 27 Μαρτίου 1955, η εταιρεία «Α. Ευγενιάδης και Θ. Πρωτόπαππας» εκπλειστηριάστηκε και ο μηχανολογικός της εξοπλισμός κατοχυρώθηκε στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ).

Αναλυτικότερα, η δημοσίευση παρατίθεται στο site του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Αρχεία http://www.internationalarchivesday.org/wordpress/?portfolio=historical-archives-of-the-piraeus-bank-group-cultural-foundation