26.5.2015

Εργαστήριο Συντήρησης Χαρτώου Υλικού στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ

Εργαστήριο Συντήρησης Χαρτώου Υλικού στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ

Εργαστήριο Συντήρησης Χαρτώου Υλικού στο Ι.Α. ΠΙΟΠ

  Η Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου του ΠΙΟΠ μετέχει με αναρτημένη ανακοίνωση στο συνέδριο «Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί», το οποίο συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, στις 25-29 Μαΐου 2015, στην Αθήνα. Το συνέδριο στοχεύει να προβάλει την εξέλιξη της συντήρησης, των δομών και των επιστημόνων και επαγγελματιών που την υποστηρίζουν, όπως και τις αλλαγές στη θεωρητική, ερευνητική και πρακτική προσέγγιση των εργασιών. Καθώς η συντήρηση αποτελεί θεμελιώδη τομέα με διεπιστημονικό χαρακτήρα για τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, επιχειρείται παράλληλα η παρουσίαση σύγχρονων προβληματισμών και μελλοντικών δυνατοτήτων.

Η ανακοίνωση του Ι.Α. ΠΙΟΠ εντάχθηκε στη θεματική του συνεδρίου με τον τίτλο «Η συντήρηση και το ευρύ κοινό», δίνοντας έμφαση στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Συντήρησης Χαρτώου Υλικού, το οποίο λειτουργεί στο Αρχείο. Το Εργαστήριο υπακούει σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές (όπως ορίζονται από οργανισμούς όπως τα IIC, ICCROM, ICOM) εργαζόμενο στην προληπτική, σε πρώτες σωστικές επεμβάσεις και την παρεμβατική συντήρηση του ογκώδους υλικού που φυλάσσεται στο Αρχείο. Ακολουθώντας την αρχή ότι, όσον αφορά το αρχειακό υλικό, πρόσβαση και διατήρηση δεν είναι όροι αντιθετικοί, στο Ι.Α. ΠΙΟΠ οργανώνονται ειδικές επισκέψεις στους χώρους επεξεργασίας, φύλαξης και συντήρησης υλικού, μη προσβάσιμους παραδοσιακά, οι οποίες επιτρέπουν την εξοικείωση με τις αντίστοιχες πρακτικές και το έργο του συντηρητή. Οργανώνονται, επίσης, εκπαιδευτικές δράσεις και εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για το γενικό κοινό με αντικείμενο την ύλη και τις τεχνικές κατασκευής και συντήρησης του χαρτιού, διαχέοντας το σχετικό ενδιαφέρον πέραν των ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών.