8.5.2018

Ψηφιακή εφαρμογή για smart phones & tablets για το Μουσείο Αργυροτεχνίας

Ψηφιακή εφαρμογή για smart phones και tablets για το Μουσείο Αργυροτεχνίας

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό ψηφιακής εφαρμογής για smart phones & υπολογιστές τύπου tablet η οποία υλοποιήθηκε για το Μουσείο Αργυροτεχνίας, στα Ιωάννινα. 

Η εφαρμογή είναι δίγλωσση (ελληνικά/αγγλικά) και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

- Πρακτικές πληροφορίες για το μουσείο και το περιεχόμενο της έκθεσης

- Ανάγνωση των κείμενων της έκθεσης στα γαλλικά
 
(με σκανάρισμα μέσω QR codes στο χώρο του μουσείου)

- Το ψηφιακό παιχνίδι «Κυνήγι Θησαυρού»
 
(με σκανάρισμα μέσω QR codes στο χώρο του μουσείου)

- Εικονική περιήγηση 360°

Διατίθεται για κατέβασμα από: 

 

για android συσκευές

 Για iOS συσκευές

 

Η ψηφιακή εφαρμογή αναπτύχθηκε από την εταιρία Digital Innovations και αποτελεί τμήμα του υποέργου «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013 με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Μουσείο Αργυροτεχνίας
Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων
Τ: 26510 64065 | www.piop.gr