3.9.2015

Aπαντήσεις για το διαγωνισμό του ΥΕ6: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Aπαντήσεις για το διαγωνισμό του ΥΕ6: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

 

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 03/09/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Επαναπροκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το Υποέργο 6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων». 

Ταξινόμηση κατά CPV: 32322000-6: Εξοπλισμός πολυμέσων


Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 75.030,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/09/2015 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Υ/Ε6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν τα σχετικά τεχνικά στοιχεία-έντυπα των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στον Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επάρκειας», ή στον Β. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Από την προκήρυξη δεν προκύπτει η υποχρεωτική υποβολή εντύπων με τα τεχνικά στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη, όμως, εφόσον, αυτά υποβληθούν καλύτερο θα ήταν να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επάρκειας καθώς ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς απαρτίζεται αποκλειστικά από τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:  Σχετικά με το είδος 6. «Επαγγελματικό μόνιτορ LED 40’’ multi touch screen, για διαδραστική εφαρμογή και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής» θα θέλαμε να μας προσδιορίσετε πως θα τοποθετηθεί η οθόνη (σε τοίχο για παράδειγμα) και εάν είναι δυνατόν τον τύπο της ζητούμενης βάσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:  Τα δύο αυτά επαγγελματικά monitor multi touch screen θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα ορθογώνια εσωτερικά πλαίσια αναλογίων τα οποία έχουν διαμορφωθεί για τις δύο αυτές ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές και θα πρέπει για αυτό το λόγο να στηρίζονται σε βάσεις που θα πρέπει να έχουν κατάλληλο μηχανισμό στερέωσης με κλίση. Παρατίθεται το σχετικό σχέδιο από την μουσειογραφική μελέτη:

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Σχετικά με το είδος 7. «3D Printer 5ης γενιάς» παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή η προσφορά μηχανήματος με μεγαλύτερη διάσταση εκτύπωσης και μεγαλύτερες συνολικές εξωτερικές διαστάσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:  Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα «3D Printer 5ης γενιάς»» με μεγαλύτερη διάσταση εκτύπωσης και με μεγαλύτερες συνολικές εξωτερικές διαστάσεις λόγω και των συγκεκριμένων διαστάσεων που έχει το έπιπλο στο οποίο θα τοποθετηθεί στην αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:  Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνονται υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού, καλωδιώσεις κ.λ.π.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: Όχι δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:  Αναφορικά με το είδος. 15 Διακομιστής Server παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η ζητούμενη χωρητικότητα των 3ΤΒ αφορά το σύνολο του συστήματος server ή του κάθε δίσκου χωριστά, δηλαδή η συνολική χωρητικότητα του server θα είναι 3ΤΒ ή 6ΤΒ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5: Η συνολική χωρητικότητα του server πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 3ΤΒ.