7.7.2014

Παράταση έκθεσης στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Παράταση έκθεσης στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2014 η φωτογραφική έκθεση «Ρίζες βαθιές, ρίζες κοινές», που φιλοξενείται στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου και διοργανώνεται από τη Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης (ΦΕΜ) σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Αδραμυτίου (ZEYFOD).