7.7.2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Νέοι ερευνητές-Νέες εκδόσεις»

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Νέοι ερευνητές-Νέες εκδόσεις»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Νέοι Ερευνητές-Νέες Εκδόσεις», που προκήρυξε τον Οκτώβριο του 2022 με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για νέους ερευνητές για την παραγωγή συγγραφικού έργου σε επιστημονικά θέματα αιχμής.

Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε ανά κατηγορία από τριμελείς Επιστημονικές Επιτροπές, που αποτελούνται από εγνωσμένου κύρους επιστήμονες με συναφή αντικείμενα. Κάθε Επιτροπή κατέταξε τις προτάσεις σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης που είχαν οριστεί στην Πρόσκληση. Η πρώτη σε αξιολόγηση πρόταση ανά κατηγορία θα εκδοθεί με την επιμέλεια και τις δαπάνες του Ιδρύματος.

Ειδικότερα:


1. Για την κατηγορία «Πολιτιστική Διαχείριση και Μουσειολογία», η Επιτροπή με μέλη τους Καλή Τζώρτζη, επίκουρη καθηγήτρια Μουσειολογίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών, Ανδρέα Βλαχόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και Γεώργιο Τόλια, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Διευθυντή Σπουδών στην École Pratique des Hautes Études, αξιολόγησε με βαθμολογία 94 την ερευνητική πρόταση της δρ Θεοδώρας Χατζή Ροδοπούλου, με θέμα «Η διαχείριση ενός νέου πολιτιστικού αγαθού: Επανάχρηση βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα (1980‐2020)», και εισηγήθηκε να συμπεριληφθεί στο εκδοτικό πρόγραμμα του ΠΙΟΠ.

2. Για την κατηγορία «Θέματα Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας (αγροτική ανάπτυξη, βιομηχανία, επιχειρήσεις)», η Επιτροπή με μέλη τους Λήδα Παπαστεφανάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας (19ος-20ός αι.), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, δρ Ιστορίας, υπεύθυνο του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας και διδάσκοντα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σωκράτη Πετμεζά, καθηγητή Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεότερων Χρόνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, και Ανδρέα Κακριδή ως αναπληρωματικό μέλος, επίκουρο καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας και Οικονομικής Ιστορίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου, αξιολόγησε με βαθμολογία 91 την ερευνητική πρόταση του δρ Σάκη Δημητριάδη με θέμα «Οι μεγαλοκτηματίες της Εύβοιας: γαιοκτησία, κοινωνικές σχέσεις, πολιτική (1830-1923)».

3. Για την κατηγορία «Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση», η Επιτροπή με μέλη τους Κώστα Καρτάλη, καθηγητή Περιβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιάννη Αίσωπο, καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, και Παναγιώτη Δουκέλλη, καθηγητή, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, αξιολόγησε με βαθμολογία 82 την ερευνητική πρόταση της δρ Σωτηρίας Αλεξιάδου, «Ανασυγκρότηση αστικών περιοχών μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόλη και αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1947-1974».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εκδόσεων ΠΙΟΠ, στο τηλέφωνο 210 3256943 (Δευτ.-Παρ. 12:00-17:00).

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Αγγέλου Γέροντα 6, Πλάκα
Τ.: 210 3256922 | www.piop.gr