11.9.2019

«Ανώνυμη αρχιτεκτονική. Μια άρρητη παρουσία» Νέα έκδοση του ΠΙΟΠ

«Ανώνυμη αρχιτεκτονική. Μια άρρητη παρουσία» Νέα έκδοση του ΠΙΟΠ

Ανώνυμη αρχιτεκτονική. Μια άρρητη παρουσία
του Δημήτρη Φιλιππίδη
Νέα έκδοση του ΠΙΟΠ

Από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς κυκλοφορεί η Ανώνυμη αρχιτεκτονική. Μια άρρητη παρουσία, του ομ. καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Δημήτρη Φιλιππίδη, έκδοση που εμπλουτίζει τις βιβλιογραφικές συμβολές του Ιδρύματος στο πεδίο της αρχιτεκτονικής.

Το έργο πραγματεύεται την ανώνυμη αρχιτεκτονική στον αστικό πολεοδομικό ιστό, καθώς και στο δομημένο περιβάλλον των αγροτικών ή ημιαστικών κοινοτήτων. Ο συγγραφέας ολοκλήρωσε τη σύνθεση του έργου έπειτα από πολυετή επιτόπια έρευνα, καταγραφή και μελέτη «ανώνυμων» ελληνικών αρχιτεκτονικών περιπτώσεων ή συνόλων, καθώς και φωτογραφική ή/και σχεδιαστική τους αποτύπωση.


Σκαρίφημα ανώνυμης αρχιτεκτονικής στην επαρχία:
Ύδρα, δρόμος του οικισμού με χαρακτηριστική ψηλή μάντρα [σχέδιο Δ. Φιλιππίδης].

Το αρχικό, σύντομο αλλά και περιεκτικό βιβλιογραφικό χρονικό, μας εισάγει στην έννοια και τη σημειολογία της ανώνυμης αρχιτεκτονικής, σε αντιπαραβολή και διάλογο με την επίσημη/επώνυμη αρχιτεκτονική. Επίσης, ορίζει το ιστορικό πλαίσιο, εντοπίζει χρονικές, ιστορικές και ιδεολογικές τομές μετάβασης από την παραδοσιακή και τη «λαϊκή» στην ανώνυμη αρχιτεκτονική, κωδικοποιώντας παράλληλα τα σχήματα μελέτης. Η παρουσίαση χαρακτηριστικών ανώνυμων αρχιτεκτονημάτων φέρνει στο φως μια κοινωνία της στέρησης, όπου επικρατούσε η ηθική της οικονομίας υλικών και μέσων. Τέλος, με την κυριαρχία του μπετόν από το 1920 και εξής σηματοδοτείται η μετάβαση στη μαζική αρχιτεκτονική και σε σχήματα του σύγχρονου ανώνυμου αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος.


Μικρού μεγέθους σπίτια στην Αθήνα με αμιγή ή παραφρασμένα κλασικιστικά στοιχεία,
που ανήκουν στον «λαϊκό κλασικισμό» [φωτογραφίες Δ. Φιλιππίδης].

Mια ρηξικέλευθη προσέγγιση των ανώνυμων αρχιτεκτονημάτων, όπως αυτά υπαγορεύτηκαν από τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, αλλά και σε διαρκή συνομιλία με έργα της επώνυμης αρχιτεκτονικής.

Ανώνυμη αρχιτεκτονική. Μια άρρητη παρουσία
Δημήτρης Φιλιππίδης
Αθήνα 2019, σ. 248, εικ. 286, σχ. 62
ISBN 978-960-244-206-7
€ 32,00

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Αγγέλου Γέροντα 6, 10558 Πλάκα
Τ.: 210 3256922 | www.piop.gr
 piopnews