21.5.2019

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων

Το Δίκτυο Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 λόγω εκλογών.

Ευχαριστούμε