30.5.2019

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 τα κάτωθι Μουσεία του Δικτύου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστά λόγω εκλογών.

  • Μουσείο Μαστίχας Xίου
  • Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
  • Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  • Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
  • Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού
  • Μουσείο Μετάξης
  • Μουσείο Αργυροτεχνίας

Ευχαριστούμε