14.9.2018

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ στην Αθήνα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ στην Αθήνα

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά παρέχοντας δωρεάν, για έβδομη συνεχή χρονιά, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Αθήνα. Τα προγράμματα υλοποιούνται στην έδρα (Αγγέλου Γέροντα 6, Πλάκα), τη Βιβλιοθήκη (Σαλαμίνος 72-84, Καλλιθέα) και το Ιστορικό Αρχείο (Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος) του ΠΙΟΠ. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής τους στο σχολείο.

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που κινούνται στους άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται το Ίδρυμα (άυλη πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργική πόλη, μνήμη/ιστορία, παραγωγική ιστορία, πολιτισμός και περιβάλλον), είναι, μέσω της συμμετοχικής μάθησης, να ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, να αναπτύξουν τον διάλογο και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη.  Την προηγούμενη σχολική χρονιά (2017-2018) περισσότεροι από 7.500 μαθητές συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ στην Αθήνα.

Για συμμετοχή των σχολικών ομάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ, προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση (πληροφορίες: τηλ. 210 3256927, Α. Τράντα) και ακολουθεί γραπτή αίτηση προς το Ίδρυμα (piop@piraeusbank.gr). Τα προγράμματα διαρκούν περίπου μιάμιση ώρα και ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετάσχουν είναι 30.

Όλα τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Αγγέλου Γέροντα 6, 10558 Πλάκα
Τ.: 210 3256922 | www.piop.gr
 piopnews