18.9.2019

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ στην Αθήνα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ στην Αθήνα

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά παρέχοντας δωρεάν, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Αθήνα. Τα προγράμματα υλοποιούνται από στελέχη της Υπηρεσίας Μουσείων, ή και εξωτερικούς συνεργάτες, στην έδρα (Αγγέλου Γέροντα 6, Πλάκα), τη Βιβλιοθήκη (Σαλαμίνος 72-84, Καλλιθέα) και το Ιστορικό Αρχείο (Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος) του ΠΙΟΠ. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής τους στο σχολείο.

Για όγδοη συνεχή χρονιά, το ΠΙΟΠ προσφέρει πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις σχεδιασμένες βάσει των αξόνων, στους οποίους δραστηριοποιείται: Υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, πολιτισμός και περιβάλλον, παραγωγική ιστορία, μνήμη/Ιστορία.

Μέσα από βιωματικές δράσεις, όπως θεατρικό παιχνίδι, συμμετοχική συζήτηση, εικαστικά εργαστήρια, κ.ά. στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, να αναπτύξουν τον δημοκρατικό διάλογο αλλά και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά (2018-2019) περισσότεροι από 7000 μαθητές συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ στην Αθήνα.

Όλα τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση (πληροφορίες: τηλ. 210 3256927, Α. Τράντα) και ακολουθεί γραπτή αίτηση προς το ΠΙΟΠ (piop@piraeusbank.gr).

Αναλυτικά όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Αγγέλου Γέροντα 6, 10558 Πλάκα
Τ.: 210 3256922 | www.piop.gr
 piopnews