27.7.2018

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συμμετέχει για δεύτερη φορά στο HORIZON 2020

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συμμετέχει για δεύτερη φορά στο HORIZON 2020

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συμμετέχει, για δεύτερη φορά, στο  HORIZON 2020, το μεγαλύτερο πρόγραμμα - πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο της διεκδίκησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων και με στόχο τη συνεργασία με φορείς εγνωσμένου κύρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το ΠΙΟΠ είναι το μοναδικό πολιτιστικό ίδρυμα στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα HORIZON 2020: το ΜINGEI και το PLUGGY (Pluggable Social Platform for Heritage Awareness and Participation).

Η πρόταση χρηματοδότησης για το έργο ΜINGEI, υπεβλήθη τον Μάρτιο του 2018 από κοινοπραξία εννέα εταίρων από έξι χώρες της Ε.Ε. Στόχος του έργου είναι να καταγράψει και να αναδείξει, με νέες τεχνολογικές εφαρμογές, υλικά και άυλα στοιχεία που σχετίζονται με την μαστιχοκαλλιέργεια, την υαλουργία και τη μεταξουργία. Το ΠΙΟΠ θα συμβάλλει στην ανάδειξη της μαστιχοκαλλιέργειας και της μεταξουργίας, τεχνικές που διασώζονται και προβάλλονται στα Μουσεία  Μαστίχας Χίου και Μετάξης στο Σουφλί, που ανήκουν στο Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ. Ταυτοχρόνως, το έργο βοηθά προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το έργο θα έχει τριετή διάρκεια, με  χρηματοδότηση €3.261.415 για το σύνολο των συμμετεχόντων, η οποία καλύπτεται 100% από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής εταίρος του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη (ΙΤΕ).

 

Ταυτότητα έργου:

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 (SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION), Topic: DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020, Type of action: IA, με τίτλο MINGEI - Representation and Preservation of Heritage Crafts.