4.9.2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιστημονικών συντονιστών και μελών ομάδας εργασίας για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών φακέλων για την ύλη του ΓΕΛ - ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Πράξης Παυσανίας 2.0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιστημονικών συντονιστών και μελών ομάδας εργασίας  για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών φακέλων για την ύλη του ΓΕΛ - ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Πράξης Παυσανίας 2.0

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), ΝΠΙΔ, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικών Συντονιστών και Μελών Ομάδων Εργασίας για τον σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Φακέλων για την ύλη του ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, για την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση και τα συνημμένα παραρτήματά της.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 05/09/2014