31.7.2014

Ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο ΤΟΠΣΑ ¨Πρόδραση¨ στην Κορινθία

Ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο ΤΟΠΣΑ ¨Πρόδραση¨ στην Κορινθία

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΠΡΟΔΡΑΣΗ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΟΧΛΕΥΣΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση