11.11.2014

Σεμινάρια φωτογραφίας από τον Π. Ριβέλλη στο Δίκτυο Μουσείων

Σεμινάρια φωτογραφίας από τον Π. Ριβέλλη στο Δίκτυο Μουσείων

Σεμινάρια φωτογραφίας
Δεκέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015 

«Φωτογραφία ή τα χαραγμένα ίχνη μιας άυλης κληρονομιάς» 

Ο Πλάτων Ριβέλλης αναλύει και εξηγεί τη διαδικασία
μέσα από την οποία μια φωτογραφία γεννιέται ως απεικόνιση υλικών θεμάτων
για να μεταμορφωθεί σε αποτύπωμα της άυλης προσωπικής κληρονομιάς του φωτογράφου 

Το σεμινάριο αυτό επιχειρεί να καλύψει συνοπτικά όλη την πολύπλοκη (τεχνική και καλλιτεχνική) διαδικασία δημιουργίας φωτογραφιών. Θα στηριχτεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο, που θα αποτελέσει το περιεχόμενο κυρίως της πρώτης μέρας διδασκαλίας, θα αφορά τα λεγόμενα πρακτικά και τεχνικά θέματα, τα οποία όμως είναι τα απαραίτητα εργαλεία για να οδηγηθούμε στο δεύτερο. Σε αυτό το μέρος, δηλαδή, θα γίνει η αναφορά στα όπλα του φωτογράφου (επιλογή μηχανής, φακού, βάθους πεδίου, φωτεινότητας, επεξεργασίας, ταξινόμησης, ομαδοποίησης κλπ.), που συνιστούν γενικώς αυτό που αποκαλείται «φόρμα» και που είναι απαραίτητα για να οδηγηθούμε στο δεύτερο μέρος, δηλαδή στην προσωπική έκφραση. Το δεύτερο μέρος, που θα αποτελέσει το περιεχόμενο κυρίως της δεύτερης μέρας διδασκαλίας,  θα αφορά τη μελέτη των βασικών φωτογραφικών θεμάτων (ανθρώπους, φύση, κτίρια, πόλεις, αντικείμενα) και τον τρόπο με τον οποίο ο φωτογράφος οδηγείται σε αυτό που αποκαλείται «περιεχόμενο» και που δεν είναι τίποτε άλλο από την ενσωμάτωση της άυλης πνευματικής (πολιτιστικής και προσωπικής) κληρονομιάς του στο αποτέλεσμα της φωτογραφικής διαδικασίας.

 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων στα επιμέρους μουσεία είναι οι ακόλουθες:

1. Μουσείο Περιβάλλοντος – Στυμφαλία, 6-7 Δεκεμβρίου 2014 

2. Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού –Σπάρτη, 10-11 Ιανουαρίου 2015

3. Μουσείο Μετάξης – Σουφλί, 21-22 Φεβρουαρίου 2015

4. Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης – Δημητσάνα, 14-15 Μαρτίου 2015

5. Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας – Βόλος, 25-26 Απριλίου 2015

6. Μουσείο Μαρμαροτεχνίας – Τήνος, 23-24 Μαΐου 2015

7. Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας – Λέσβος, 20-21 Ιουνίου 2015

Οι διαλέξεις θα καλύπτουν ένα δωδεκάωρο για κάθε σαββατοκύριακο. Το ωράριο θα είναι για το Σάββατο 15.00-20.00 και για την Κυριακή 10.00-13.00 και 14.00-18.00 (με μικρά ενδιάμεσα διαλείμματα). Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν περισσότερα από ένα σεμινάρια. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Στο τέλος τού σεμιναρίου θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρνουν φωτογραφίες τους για να σχολιασθούν από τον ομιλητή, εφόσον επαρκέσει ο χρόνος.

Το βράδυ του Σαββάτου, πρώτης μέρας του σεμιναρίου, θα εγκαινιάζεται στις 20.30 σε κάθε μουσείο έκθεση με φωτογραφίες του Πλ. Ριβέλλη από τα μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς. 

Όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια «Φωτογραφία ή τα χαραγμένα ίχνη μιας άυλης κληρονομιάς» θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας τηλεφωνικά με τα κατά τόπους μουσεία (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή, ώρες: 15:00–17:00), στα οποία θα δηλώνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το mail και το τηλέφωνό τους.  Ο αριθμός των θέσεων για κάθε σεμινάριο είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα που έχουν οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των μουσείων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται θερμά όσοι δεν θα μπορέσουν, τελικώς, να παρευρεθούν στο σεμινάριο (ή σεμινάρια) προτίμησής τους, να ειδοποιούν τα κατά τόπους μουσεία προκειμένου η θέση τους να δοθεί αλλού.