11.2.2014

Ο πόλεμος χωροτάκτης : πρώτη έκδοση στη νέα σειρά "Ιστορικά Κέντρα"

Ο πόλεμος χωροτάκτης : πρώτη έκδοση στη νέα σειρά "Ιστορικά Κέντρα"

Η νέα εκδοτική σειρά του ΠΙΟΠ «Ιστορικά Κέντρα» εγκαινιάζεται με το βιβλίο του αρχιτέκτονα Νίκου Σκουτέλη Ο πόλεμος χωροτάκτης. Το δίκτυο των πόλεων-οχυρών στο κατά θάλασσαν κράτος της Βενετίας 16ος-17ος αιώνας. Στη συνθετική αυτή εργασία, με θέμα την εξέλιξη της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στις ελλαδικές και δαλματικές παράκτιες πόλεις κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, ο συγγραφέας  αναδεικνύει με ανθρωποκεντρική ματιά την επίδραση του πολέμου στο αστικό και φυσικό τοπίο. Η έκδοση καλύπτει όλο το φάσμα της πολεοδομικής εξέλιξης, από τη χωροταξία και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έως την αστική συγκρότηση ιστορικών πόλεων όπως ο Χάνδακας, τα Χανιά, η Κέρκυρα, η Ζάρα, κ.ά. Η εικονογραφική τεκμηρίωση του τόμου, με πίνακες, φωτογραφίες, αρχειακό χαρτογραφικό υλικό και κατόψεις των οχυρωμένων πόλεων και της πολεοδομικής τους εξέλιξης, προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για την εικόνα τους τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα.