24.9.2014

Πολιτιστικά Τοπία – συνδέοντας τον πολιτισμό με το περιβάλλον

Πολιτιστικά Τοπία – συνδέοντας τον πολιτισμό με το περιβάλλον

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς ενεργοποιεί μία νέα δράση που αφορά στη μελέτη και ανάδειξη των Πολιτιστικών Τοπίων (Cultural Landscapes), τοπίων δηλαδή στα οποία συνυπάρχουν η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. 

Η δράση αυτή ξεκινά με τη Διεθνή Συνάντηση * «Πολιτιστικά Τοπία σε περιοχές Natura 2000: προς μία νέα πολιτική για την ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και στην Στυμφαλία στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2014. 

To Πρόγραμμα των εργασιών της Διεθνούς Συνάντησης περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες και στρογγυλές τράπεζες που έχουν ως στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και των προοπτικών των πολιτιστικών τοπίων καθώς και την καταγραφή των κατευθυντήριων γραμμών για την ολοκληρωμένη διαχείριση τους. 

Το κείμενο εργασίας, οι ομιλίες και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Συνάντησης θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του ΠΙΟΠ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 * συμμετοχή μόνο μετά από πρόσκληση