19.5.2015

Εργαστήριο διαβούλευσης του ΤΟΠΣΑ Κορινθίας ¨Μόχλευση¨

Εργαστήριο διαβούλευσης του ΤΟΠΣΑ Κορινθίας ¨Μόχλευση¨

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση για το Εργαστήριο Διαβούλευσης για την Ενεργό Δικτύωση των τοπικών συντελεστών

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα για το Εργαστήριο Διαβούλευσης για την Ενεργό Δικτύωση των τοπικών συντελεστών