9.12.2014

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα ΤΟΠ.Σ.Α. Αρκαδίας, Κορινθίας και Νεμέας

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα ΤΟΠ.Σ.Α. Αρκαδίας, Κορινθίας και Νεμέας

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα ΤΟΠ.Σ.Α. Αρκαδίας, Κορινθίας και Νεμέας


Λόγω μεγάλη προσέλευσης δυνητικών ωφελουμένων για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή τους στις δράσεις των Πράξεων:

-    «ΣΥΝΕΡΓΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»(για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ),

-    «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ» (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ), και

-     «ΠΡΟΔΡΑΣΗ» (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ),

παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 12/12/2014.»