17.11.2014

Ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο ΤΟΠΣΑ "Πρόδραση" στην Κορινθία

Ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο ΤΟΠΣΑ "Πρόδραση" στην Κορινθία

AΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΠΡΟΔΡΑΣΗ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΟΧΛΕΥΣΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση