20.2.2015

Ενημερωτική εκδήλωση του ΤΟΠΣΑ Αρκαδίας

Ενημερωτική εκδήλωση του ΤΟΠΣΑ Αρκαδίας


Ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο ΤΟΠΣΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ».

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.