19.6.2014

Συνέργια και Καινοτομία για την Απασχόληση

Συνέργια και Καινοτομία για την Απασχόληση

Ανακοίνωση της έναρξης υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων για ένταξη στο ΤΟΠΣΑ “Συνέργια και Καινοτομία για την Απασχόληση”

Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.