4.2.2014

Ο χώρος στο Μουσείο : η αρχιτεκτονική συναντά τη "Μουσειολογία"

Ο χώρος στο Μουσείο : η αρχιτεκτονική συναντά τη "Μουσειολογία"
Η νέα έκδοση της σειράς «Μουσειολογία» Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία, της Καλής Τζώρτζη, εξετάζει την εξέλιξη και λειτουργία των μουσείων από την πλευρά της αρχιτεκτονικής και παράλληλα τη δυνατότητα εφαρμογής των μουσειολογικών πρακτικών και καινοτομιών μέσω του εκθεσιακού σχεδιασμού. Η συγγραφέας, αφού παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη εμβληματικών μουσείων, επιλέγει προς μελέτη ζεύγη μουσείων τα οποία θεωρούνται κτήρια-σύμβολα στο πεδίο της μουσειακής αρχιτεκτονικής, με διεθνή απήχηση: το Castelvecchio στη Βερόνα και την πτέρυγα Sainsbury στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, το Κέντρο Pompidou στο Παρίσι και την Tate Modern στο Λονδίνο, κ.ά. Με επιτόπια και συστηματική έρευνα στα υπό εξέταση μουσεία, μελέτησε όχι μόνον τον μουσειακό χώρο, αλλά και τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε σχέση με το αρχιτεκτόνημα. Προτείνεται, λοιπόν, ένα θεωρητικό μοντέλο, ως μέθοδος ανάγνωσης της χωρικής οντότητας του μουσείου σε συνάρτηση και με τη μουσειακή εμπειρία των επισκεπτών.