Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Απο το βιβλίο επισκεπτών στο
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτα