Υπαίθριο Μουσείο ΥδροκίνησηςΑπο το βιβλίο επισκεπτών στο
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης