Θεσσαλία γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας

Θεσσαλία γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας

Michel Sivignon
Μετάφραση: Γιούλη Αναστοπούλου
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας
Αθήνα 1992, σελ. 693, εικ. 26, σχ. 111
ISBN 960-8405-03-3

€ 30