Υλικός πολιτισμός, οικονομία και καπιταλισμός (15ος-18ος αιώνας)

Υλικός πολιτισμός, οικονομία και καπιταλισμός (15ος-18ος αιώνας)

Fernand Braudel
τόμος Α΄: Oι δομές της καθημερινής ζωής, το δυνατό και το αδύνατο (μτφρ: Αικατερίνη Ασδραχά)   Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας
Αθήνα 1995, σελ. 697, εικ. 169, χάρτ. - γραφ. παραστ. 29
ISBN 960-8405-13-0

τόμος Β΄: Τα παιχνίδια της συναλλαγής (μτφρ: Φίλιππος Δρακονταειδής)
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Αθήνα 1998, σελ. 840, εικ. 128, χάρτ. - γραφ. παραστ. 29
(ISBN Set 9608405122)


€ 72