Επιστήμη και Τεχνολογία

Η σειρά "Επιστήμη και τεχνολογία" περιλαμβάνει μεταφράσεις ξένων κλασικών εγχειριδίων στον θεματικό κύκλο της βιομηχανικής αρχαιολογίας και της ιστορίας των τεχνικών.

9 Βιβλία
Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης (The Making of the English Working Class)

E.P. Thompson
Μετάφραση: Γιάννης Παπαδημητρίου
Επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή στην ελληνική έκδοση: Αντώνης Λιάκος
Αθήνα 2018, σ. 840
ISBN 978-960-244-201-2
€ 45,00

Ο Βρετανός ιστορικός Edward Palmer Thompson (1924-1993), πιο γνωστός ως E.P. Thompson, επηρέασε καθοριστικά, κυρίως με το έργο του The Making of the English Working Class (1963)...

Ο Προμηθέας χωρίς δεσμά. Τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη από το 1750 μέχρι σήμερα

David S. Landes
(μετάφραση: Χρυσούλα Μεντζαλίρα)
Επιστημονική επιμέλεια: Χριστίνα Αγριαντώνη
Αθήνα 2009,
σ. 624
ISBN 978-960-244-128-2
€ 32,86

Ο τόμος, ανανεωμένη επανέκδοση του 1969, αποτελεί ένα κλασικό εγχειρίδιο για την ιστορία της Βιομηχανικής Επανάστασης στις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης...

Οι σαινσιμονιστές. Ορθός λόγος, φαντασιακό, ουτοπία
Antoine Picon (μετάφραση: Μαρίνα Χρονοπούλου),
επίμετρο: Χριστίνα Αγριαντώνη
Αθήνα 2007,
σ. 351, εικ. 20
ISBN 978-960-244-100-8

€ 21,20

Στο έργο αυτό του Antoine Picon περιγράφεται και αναλύεται το κίνημα των σαινσιμονιστών που αναπτύχθηκε στη Γαλλία των αρχών του 19ου αιώνα, με κεντρική μορφή τον Σαιν-Σιμόν,...
Η βιομηχανική κληρονομιά. Διαχείριση πόρων και χρήσεις
Alfrey Judith - Putnam Tim (μετάφραση: Ελεάνα Βλάχου)
Αθήνα 1996,
σελ. 495, εικ. 92
ISBN 960-244-036-8

€ 15,90

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της αξιολόγησης, της προστασίας, της ερμηνείας, της οικονομικής διαχείρισης και της οργάνωσης της σύνθετης κληρονομιάς...
Η τεχνολογία στον παγκόσμιο πολιτισμό
Pacey Arnold (μετάφραση: Τάκης Κιρκής)
Αθήνα 1996,
σελ. 336, εικ. 44.
ISBN 960-244-035-X

€ 12,72

Ο συγγραφέας του βιβλίου υποστηρίζει ότι η διάδοση της τεχνολογίας δεν είναι μονόδρομος, γιατί σπάνια οι τεχνικές μεταβιβάζονται χωρίς τροποποιήσεις...
Συνοπτική ιστορία των τεχνικών
Jacomy Bruno (μετάφραση: Χριστίνα Αγριαντώνη)
Αθήνα 1995,
σελ. 432, εικ. 97, χάρτ. 3, σχήμ. 21, πίν. 23
ISBN 960-244-033-3

€ 12,72

Το έργο αυτό προσεγγίζει την ιστορία των τεχνικών μέσα από την παρουσίαση τόσο των συνολικών τεχνικών επιτευγμάτων, όσο και των αντιπροσωπευτικών...