Ιστορικά Κέντρα

Η νέα σειρά «Ιστορικά Κέντρα» δημιουργήθηκε για να περιλάβει εργασίες που  αφορούν τη διαμόρφωση, την εξέλιξη αλλά και τη σύγχρονη διαχείριση του ιστορικού κέντρου πόλεων με μακραίωνο παρελθόν και ζωντανό παρόν.  

2 Βιβλία
Αρχιτεκτονικός οδηγός Αθηνών
Διονύσης Α. Ζήβας
Αρχιτεκτονικός οδηγός Αθηνών
Αθήνα 2012, σελ. 144, εικ. 213 και αρχιτεκτονικά σχέδια 167
ISBN 978-960-244-156-5
€ 19,91
Ο τόμος αποτελεί τον καρπό μακροχρόνιας συστηματικής έρευνας του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ κ. Δ. Α. Ζήβα, ο οποίος συνέταξε 180 λήμματα για τα αντίστοιχα αρχιτεκτονήματα της αρχαίας, βυζαντινής,...
"Ο πόλεμος χωροτάκτης¨: πρώτη έκδοση στη νέα σειρά ¨Ιστορικά Κέντρα"

Νίκος Σκουτέλης
Ο πόλεμος χωροτάκτης. Το δίκτυο των πόλεων-οχυρών στο κατά θάλασσαν κράτος της Βενετίας 16ος-17ος αιώνας

Αθήνα 2013, σελ. 232, εικ. 49, χάρτες 71 και αρχιτεκτονικά σχέδια 13
ISBN 978-960-244-158-9
€ 44,79


Στη συνθετική αυτή εργασία, με θέμα την εξέλιξη της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στις ελλαδικές και δαλματικές παράκτιες πόλεις κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας ...