Αγροτοβιομηχανικό συγκρότημα Αλιάρτου Βοιωτίας

Αγροτοβιομηχανικό συγκρότημα Αλιάρτου Βοιωτίας

Μαΐστρου Ελένη - Καραθανάση Ευθυμία - Γραφάκου
Μαργαρίτα - Κλεογένη Ειρήνη - Μπέλου Χάρη
Αθήνα, 2003,
σελ. 88, εικ. 105
ΙSΒΝ 960-244-077-5
€ 10,60
Το διατηρούμενο μέχρι σήμερα αγροτοβιομηχανικό συγκρότημα της Lace Copais Cο στην Αλίαρτο, σε συνδυασμό με το συγκρότημα των Κήπων που περιλαμβάνει και τις κατοικίες των Άγγλων υπαλλήλων της εταιρείας, αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον και μοναδικό ίσως στην Ελλάδα παράδειγμα αγροτοβιομηχανικής αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με ένα τέλειο για την εποχή του σύστημα άρδευσης. Η παρούσα μελέτη ξεκινά με την καταγραφή της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στο συγκεκριμένο χώρο, από την Lace Copais Cο και τον Οργανισμό Κωπαΐδας. Στη συνέχεια, αναλύει τα αρχιτεκτονικά, τα κατασκευαστικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διατηρούμενων κτιρίων, το ρόλο τους στην παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής, τα προβλήματα υποβάθμισης που δημιουργήθηκαν στα κελύφη - αλλά και στο χώρο - από τις διαχρονικές μεταβολές των οικονομικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών και καταλήγει στην επισήμανση των δυνατοτήτων σημερινής αξιοποίησής τους.