Οι αγροτικές κατοικίες στην Εξωμεριά της Τήνου

Οι αγροτικές κατοικίες στην Εξωμεριά της Τήνου

Καραλή Μάχη
Αθήνα 2002,
σελ. 352, εικ. 499, σχέδ. 69, πίν. 13
ISBN 960-244-070-8

€ 23,32

Στο έργο αυτό η συγγραφέας ερευνά, μέσα σε ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, την αγροτική κατοικία στην Εξωμεριά της Τήνου με στόχο την ερμηνεία της, την αναζήτηση ενός μεθοδολογικού εργαλείου για την "ανάγνωση" και τη σύνθεση αρχιτεκτονικών έργων, και γενικά μια βαθύτερη γνώση για την ουσιαστική φύση της στέγασης και της "κατοικίας" και της διαδικασίας σχεδιασμού της.