«Από του ιστίου εις τον ατμόν». Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1858-1914

«Από του ιστίου εις τον ατμόν». Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1858-1914

Καρδάσης Βασίλης
Αθήνα 1993,
σελ. 269, εικ. 27, πίν. 65, διαγρ. 17
ISBN 960-244-028-7

€ 14,84

Το έργο ασχολείται με τη μετάβαση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας από τα ιστιοφόρα στα ατμοκίνητα πλοία. Η προσαρμογή της ελληνικής ναυτιλίας στα πρότυπα που έθεσε η εξέλιξη της δυτικοευρωπαϊκής τεχνολογίας με την εφαρμογή του ατμού, υποβοήθησε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας, οδήγησε στη συγκρότηση της τάξης των Ελλήνων εφοπλιστών και στη συσσώρευση του ναυτικού κεφαλαίου.