Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας. Έρευνα εντοπισμού υδροκίνητων εγκαταστάσεων

Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας. Έρευνα εντοπισμού υδροκίνητων εγκαταστάσεων

Νομικός Στέφανος - Οικονόμου Μάχη
Αθήνα 1990,
σελ. 81
Πρόκειται για μια ειδική έκδοση εκτός εμπορίου, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας δύο επιστημονικών συντελεστών του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.