Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940

Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940

Λεοντίδου Λίλα
Αθήνα 20133,
σελ. 385, εικ. 29
ISBN 978-960-244-008-7
€ 15,90

Στο βιβλίο αυτό αναζητούνται όσες δραστηριότητες και κινητοποιήσεις αποκρυσταλλώθηκαν σε σχέση με τον οικιστικό χώρο, σε μια προσπάθεια αναπαράστασης των "σιωπηλών πόλεων" που κατοίκησε η εργατική τάξη μέσα και γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά.