Τα ελληνικά κλωστοϋφαντουργεία. Ιστορική και τυπολογική διερεύνηση

Τα ελληνικά κλωστοϋφαντουργεία. Ιστορική και τυπολογική διερεύνηση

Δεμίρη Κωνσταντίνα
Αθήνα 1992,
σελ. 248, εικ. 145, σχέδ. 112
ISBN 960-244-019-8

€ 21,20

Το έργο αυτό, πλούσια εικονογραφημένο, περιγράφει και ερμηνεύει την ιστορική εξέλιξη των κλωστοϋφαντουργείων στον ελληνικό χώρο από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Ως εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται η τυπολογική μέθοδος που βασίζεται σε μια πλήρη σειρά βασικών σχεδίων του κάθε δείγματος.