Αρχαία ελληνική τεχνολογία, 1o Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 1997

Αρχαία ελληνική τεχνολογία, 1o Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 1997

(συνέκδοση με την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης)
Θεσσαλονίκη 1998,
σελ. 708, εικ. 311
ISBN 960-7619-04-8

€ 26,50

Το συνέδριο αυτό οργανώθηκε από την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης για να καλύψει σχετικά άγνωστες πλευρές του αρχαίου ελληνικού κόσμου, όπως είναι και η τεχνολογία. Ο επιστημονικός χαρακτήρας των ανακοινώσεων του τόμου δεν εμποδίζει τον μη ειδικό αναγνώστη να τις διαβάσει σαν μια ξενάγηση σε χώρους μιας τεχνολογίας απρόσμενα προχωρημένης και, ωστόσο, παλαιότατης.