Επικοινωνίες και μεταφορές στην προβιομηχανική περίοδο. ΙΑ΄ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, Κάστρο Μονεμβασιάς, 23-26 Ιουλίου 1998

Επικοινωνίες και μεταφορές στην προβιομηχανική περίοδο. ΙΑ΄ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, Κάστρο Μονεμβασιάς, 23-26 Ιουλίου 1998

Αθήνα 2001,
σελ. 324, εικ. 73
ISBN 960-244-068-6

€ 19,08

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει εισηγήσεις από το ΙΑ΄ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης με θέμα "Επικοινωνίες και μεταφορές στην προβιομηχανική περίοδο" που διοργανώθηκε από τον Μονεμβασιώτικο Όμιλο και το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ τον Ιούλιο του 1998. Στη συνάντηση ανακοινώθηκαν τα πορίσματα μελετών σχετικών με τις χερσαίες και θαλάσσιες επικοινωνίες, το εμπόριο, τη ναυτιλία και τις μεταφορές στην προβιομηχανική περίοδο. Παρουσιάστηκαν αρχαία και νεότερα οδικά συστήματα, διάφορα μεταφορικά μέσα του παρελθόντος, οι φάροι, οι συνθήκες διαβίωσης των ταξιδιωτών και άλλα παρεμφερή θέματα που συνθέτουν την εικόνα των συνθηκών επικοινωνίας και μεταφορών από την αρχαιότητα έως τη βιομηχανική επανάσταση.