Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη. Ειδικό θέμα του 26ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα, 12-14 Μαΐου 2006

Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη. Ειδικό θέμα του 26ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα, 12-14 Μαΐου 2006

Επιστ. επιμ. Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου
Αθήνα 2012, σελ. 314
ISBN 978-960-244-148-0
€ 16,68

Ο τόμος των Πρακτικών της ημερίδας με θέμα Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη, που οργανώθηκε στο πλαίσιο του 26ου Συμποσίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, συγκεντρώνει δεκαπέντε μελέτες, οι οποίες προσεγγίζουν την εν λόγω θεματική από την παλαιοχριστιανική έως την υστεροβυζαντινή εποχή, διερευνώντας τις ιστορικές συγκυρίες, τα αρχαιολογικά δεδομένα, τις κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους εντός των οποίων έδρασε και εκφράστηκε η γυναικεία παρουσία. Η ιστορική μελέτη με θέμα «Η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο», της ακαδημαϊκού Αγγελικής Λαΐου, στη μνήμη της οποίας έχει αφιερωθεί ο τόμος, αποτέλεσε την κεντρική εισήγηση στη συνέχεια, έξι πρωτότυπες εργασίες αρχαιολόγων, καθώς και οι εισηγήσεις των δύο Στρογγυλών Τραπεζών, η πρώτη με θεματική «Ένδυση και καλλωπισμός της γυναίκας στο Βυζάντιο», και η δεύτερη με έμφαση στην «Εμπλοκή των γυναικών στην ίδρυση μνημείων και σε παραγγελίες έργων τέχνης στο Βυζάντιο», αποτυπώνουν τις νέες τάσεις και προοπτικές της αρχαιολογικής έρευνας και επιστήμης αναφορικά με την εξέλιξη του ρόλου της γυναίκας στο Βυζάντιο.