Η μέλισσα και τα προϊόντα της. ΣΤ΄ Τριήμερο Εργασίας, Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996

Η μέλισσα και τα προϊόντα της. ΣΤ΄ Τριήμερο Εργασίας, Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996

Αθήνα 2000,
σελ. 486, εικ. 281
ISBN 960-244-054-6

€ 21,20

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τις εισηγήσεις του Στ΄ Τριημέρου Εργασίας που οργανώθηκε από το ΠΤΙ.ΕΤΒΑ, την Κοινότητα Νικήτης Χαλκιδικής και τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης "Σίθων" στη Νικήτη, τον Σεπτέμβριο του 1996, με θέμα τη μέλισσα και τα προϊόντα της. Σαράντα δύο αρχαιολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι, αρχιτέκτονες, εθνολόγοι, γλωσσολόγοι, γεωπόνοι, χημικοί, οικονομολόγοι και μελισσοκόμοι, παρουσίασαν τις μελέτες τους, οι οποίες στρέφονται κυρίως γύρω από την ιστορικοαρχαιολογική και εθνογραφική αντιμετώπιση του θέματος.