Ιστορία της νεοελληνικής τεχνολογίας. Α΄ Τριήμερο Εργασίας, Πάτρα, 21-23 Οκτωβρίου 1988

Ιστορία της νεοελληνικής τεχνολογίας. Α΄ Τριήμερο Εργασίας, Πάτρα, 21-23 Οκτωβρίου 1988

Αθήνα 1991,
σελ. 269, εικ. 34, σχέδ. 6
ISBN 960-244-013
€ 10,60
Ο εικονογραφημένος αυτός τόμος αποτελεί τα πρακτικά του Α΄ Τριημέρου Εργασίας που οργάνωσε το ΠΤΙ.ΕΤΒΑ στην Πάτρα τον Οκτώβριο του 1988 με χορηγία της Νομαρχίας Αχαΐας. Περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις Ελλήνων συνέδρων που συγκροτούν επτά ενότητες με θέματα την προβιομηχανική ναυπηγική, τις τεχνικές μετάλλων, τη σηροτροφία στο Σουφλί, την οικοδομική, την ιστορία των σιδηροδρόμων, τις πηγές ενέργειας και τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις.