«Ο άρτος ημών». Από το σιτάρι στο ψωμί. Γ΄ Τριήμερο Εργασίας, Πήλιο, 10-12 Απριλίου 1992

«Ο άρτος ημών». Από το σιτάρι στο ψωμί. Γ΄ Τριήμερο Εργασίας, Πήλιο, 10-12 Απριλίου 1992

Αθήνα 1994,
σελ. 446, εικ. 186, σχέδ. 35, γραφ. παραστ. 15
ISBN 960-244-029-5

€ 16,96

Ο εικονογραφημένος αυτός τόμος αποτελεί τα πρακτικά του Γ΄ Τριημέρου Εργασίας που οργάνωσε το ΠΤΙ.ΕΤΒΑ στο Πήλιο τον Απρίλιο του 1992 με χορηγία της εταιρείας "Κυλινδρόμυλος Λούλη" και έχει ως θέμα τον "άρτο ημών", την ιστορία της διαδικασίας που αρχίζει με το στάρι και τελειώνει με το ψωμί. Περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις τριάντα τεσσάρων συνέδρων που καλύπτουν, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, το σημαντικό αυτό θέμα.