Από το κουκούλι στο μετάξι: σηροτροφία-μεταξουργία

Από το κουκούλι στο μετάξι: σηροτροφία-μεταξουργία

Συγγραφή κειμένων, επιλογή εποπτικού υλικού:
Αλεξάνδρα Τράντα
Αθήνα 2008,
σ. 72, εικ. 85
ISBN 978-960-244-116-9
€ 15,98

Το βιβλίο πραγματεύεται την οικοτεχνική διαδικασία παραγωγής του μεταξιού, όπως εφαρμοζόταν στο Σουφλί από την προβιομηχανική περίοδο έως και τις μέρες μας, σε περιορισμένη πλέον κλίμακα. Η εναλλαγή συνοπτικών και εύληπτων κειμένων με παλαιές και νέες φωτογραφίες που τεκμηριώνουν τις φάσεις της σηροτροφίας και τα στάδια της μεταξουργίας, δίνει παιδευτική και εκλαϊκευτική διάσταση στο βιβλίο, χρήσιμο και ως μαθησιακό εργαλείο. Περιγράφονται εκτός από τη σηροτροφία, δηλαδή την εκτροφή των μεταξοσκωλήκων, η απόπνιξη (ψήσιμο) των χρυσαλλίδων και η διαλογή τους, η βιομηχανική και οικιακή αναπήνιση (ξετύλιγμα), η βαφή των νημάτων και η επεξεργασία τους, η χρήση των μεταξωτών υφασμάτων και οι σουφλιώτικες φορεσιές, και τέλος η βιομηχανική παραγωγή.