Η προβιομηχανική βυρσοδεψία στην Ελλάδα

Η προβιομηχανική βυρσοδεψία στην Ελλάδα

Ζαρκιά Κορνηλία
(συνεπιχορήγηση με τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου)
Αθήνα 1997 (ελληνικά και αγγλικά),
σελ. 46, εικ. 40
ISBN 960-244-045-7 και 960-244-044-9
€ 5,33

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται η βυρσοδεψία στη νεότερη περίοδο, εστιασμένη στα προβιομηχανικά εργαστήρια επεξεργασίας του δέρματος, τα ταμπάκικα, και στις φάσεις και τα στάδια από την προβιομηχανική κατεργασία του.