Η υδροκίνηση στην προβιομηχανική Ελλάδα

Η υδροκίνηση στην προβιομηχανική Ελλάδα

Νομικός Στέφανος
(συνεπιχορήγηση με τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου)
Αθήνα 1997 (ελληνικά και αγγλικά),
σελ. 35, εικ. 51
ISBN 960-244-047-3
και 960-244-046-5
€ 5
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται η πιο διαδεδομένη μορφή ενέργειας στον ελλαδικό χώρο, η υδραυλική ενέργεια, και οι πιο γνωστές μορφές χρήσης της: το μαντάνι, το νεροπρίονο, το υδροκίνητο λιοτρίβι, η νεροτριβή και ο νερόμυλος που αποτελούν τις σημαντικότερες υδροκίνητες προβιομηχανικές κατασκευές.