Απο το βιβλίο επισκεπτών στο
The Museum of Industrial Olive-Oil Production of Lesvos
testimonial