Σεμινάριο «Περί γλώσσης και άλλων δαιμονίων» στη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ

Σεμινάριο «Περί γλώσσης και άλλων δαιμονίων» στη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ
6.2.2018
27.3.2018

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει σεμινάριο επιμέλειας κειμένων και χρήσης της γλώσσας, με τον επιμελητή εκδόσεων, μεταφραστή και συνεργάτη της Υπηρεσίας Εκδόσεων του ΠΙΟΠ Ανδρέα Παππά. Το σεμινάριο, που αρχίζει την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου (ώρες 17:30-19:30), θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης στην Καλλιθέα.

Το σεμινάριο έχει στόχο τόσο την καλύτερη χρήση της γλώσσας γενικά, όσο και τη γλωσσική βελτίωση των κειμένων που όλοι και όλες καλούμαστε συχνά να γράψουμε, για διάφορους λόγους και με διάφορες αφορμές: από το πιο απλό προσωπικό ή υπηρεσιακό σημείωμα, έως ένα υπόμνημα ή μια εισήγηση ενώπιον ακροατηρίου. Το εισαγωγικό αυτό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 16 ωρών, θα επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως η στίξη, η σύνταξη, αλλά και η χρήση των σωστών γραμματικών τύπων. Έμφαση θα δοθεί σε ευρέως διαδεδομένα λάθη και τη δυνατότητα αποφυγής τους.
Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν για το κοινό.  Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 3739651-2 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16:00).
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ
Σαλαμίνος 72-74, 17675, Καλλιθέα
Τ: 210 3739651-2 |  www.piop.gr